Číslo účtu: SK4483300000004288687267
Majiteľ účtu: BOFFMAN, s.r.o.
Názov účtu: BOFFMAN, s.r.o.

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,01 EUR 10,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.