Číslo účtu: SK9883300000004112017091
Majiteľ účtu: PhDr.Mgr. Blaško, Rastislav
Názov účtu: Blaško, Rastislav

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.