Číslo účtu: SK9883300000004112017091
Majiteľ účtu: PhDr.Mgr. Blaško, Rastislav
Názov účtu: Blaško, Rastislav

Stav k: 17.06.2019 Stav k: 17.07.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,32 EUR 10,32 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,32 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.