Číslo účtu: SK9783300000002902498695
Majiteľ účtu: Klučiarová, Monika
Názov účtu: Klučiarová, Monika

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
721,00 EUR 762,00 EUR 41,00 EUR 0,00 EUR 41,00 EUR 762,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
31.05.2023 1,00 EUR Bezhotovostný príjem Mitanová Lucia, Ing.
/DO2023-05-30/SPkniha alebo podpora umeleckej a kulturnej cinnosti a dedicstva Slovenska
Mitanová Lucia, Ing.
22.05.2023 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Tencerová Miriam, In
/DO2023-05-21/SP
Tencerová Miriam, In
16.05.2023 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Chocholová Marianna,
/DO2023-05-15/SPKrojovane babatka
Chocholová Marianna,