Číslo účtu: SK9783300000002902498695
Majiteľ účtu: Klučiarová, Monika
Názov účtu: Klučiarová, Monika

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
08.03.2023 10,00 EUR Vklad v hotovosti 0558