Číslo účtu: SK9783300000002902498695
Majiteľ účtu: Klučiarová, Monika
Názov účtu: Klučiarová, Monika

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2,00 EUR 3,00 EUR 1,00 EUR 0,00 EUR 1,00 EUR 3,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
02.04.2024 1,00 EUR Bezhotovostný príjem Mitanová Lucia, Ing.
?/DO2024-03-28/SPkniha alebo podpora umeleckej a kulturnej cinnosti a dedicstva Slovenska
Mitanová Lucia, Ing.