Číslo účtu: SK6383300000002902327132
Majiteľ účtu: Ing. Valachovičová, Viktória
Názov účtu: Viktória Valachovičová

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.