Číslo účtu: SK1283300000002902290026
Majiteľ účtu: Gergeľ, Ľubomír
Názov účtu: Ľubomír Gergeľ - nezávislý kandidát

Stav k: 02.01.2023 Stav k: 02.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.