Číslo účtu: SK5883300000002902283184
Majiteľ účtu: Mgr. Wagingerová, Mária
Názov účtu: Mária Wagingerová

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4,60 EUR 4,60 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4,60 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.