Číslo účtu: SK2683300000002902270180
Majiteľ účtu: Ing. Mészáros, Tomáš
Názov účtu: Tomáš Mészáros

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.