Číslo účtu: SK2683300000002902270180
Majiteľ účtu: Ing. Mészáros, Tomáš
Názov účtu: Tomáš Mészáros

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,13 EUR 0,13 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,13 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.