Číslo účtu: SK4183300000002902220925
Majiteľ účtu: VRÁBLE SI TY
Názov účtu: VRÁBLE SI TY

Stav k: 23.01.2024 Stav k: 23.02.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 374,77 EUR 4 545,30 EUR 2 677,00 EUR -2 506,47 EUR 170,53 EUR 4 545,30 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
22.02.2024 -60,00 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury 2023/0038
20230038
19.02.2024 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Matej Cagáň
/DO2024-02-16/SP cagi underground
Matej Cagáň
16.02.2024 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Andrea Zrubcová
/DO2024-02-15/SP VST - clenske
Andrea Zrubcová
16.02.2024 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Adrián Mihalík
/DO2024-02-15/SP Mihalikovci
Adrián Mihalík
15.02.2024 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Tomáš Goda
/DO2024-02-15/SPVráble city clenske
Tomáš Goda
15.02.2024 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Tibor Lieskovský
/DO2024-02-15/SPTibor - C
Tibor Lieskovský
14.02.2024 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Karin Buday
/DO2024-02-13/SP Karin Buday
Karin Buday
14.02.2024 70,00 EUR Bezhotovostný príjem Michal Mudrák
/DO2024-02-14/SPMudrakovci VST KC
Michal Mudrák
14.02.2024 2 250,00 EUR Bezhotovostný príjem PDCS, o.z.
/DO2024-02-13/SPPPROTEUS Vrable si Ty 202407
202407 PDCS, o.z.
14.02.2024 20,00 EUR Bezhotovostný príjem FULEOVA MIROSLAVA
/DO2024-02-13/SPclenske
FULEOVA MIROSLAVA
14.02.2024 7,00 EUR Bezhotovostný príjem PATKOLO LUKAS
/DO2024-02-13/SPLukas Patkolo
PATKOLO LUKAS
13.02.2024 -300,00 EUR Bezhotovostná platba FA 1/2024 dobrovolnictvo
13.02.2024 70,00 EUR Bezhotovostný príjem Peter Miklóssy
/DO2024-02-13/SP
Peter Miklóssy
13.02.2024 70,00 EUR Bezhotovostný príjem NEMETH VIKTOR
/DO2024-02-12/SPVrable Si Ty
NEMETH VIKTOR
10.02.2024 -22,72 EUR Bezhotovostná platba 7122191383 2024-01
07.02.2024 -633,05 EUR Bezhotovostná platba 24012941
05.02.2024 -25,97 EUR Bezhotovostná platba
ObATianske zdruLlenie VRA?BLE SI TY
. TrLlby za poskytnutA. sluLlby. 29
.01.2024
0308 240021 0 ZSE Jan 24 vyuctovanie
03.02.2024 -929,00 EUR Platba prevodom v rámci banky 0308 20240039
31.01.2024 10,00 EUR Bezhotovostný príjem CUKOVA ANDREA
/DO2024-01-30/SPclenske
CUKOVA ANDREA
29.01.2024 40,00 EUR Bezhotovostný príjem Ivana Hudaszek Semja
/DO2024-01-29/SP Ivana a Robert
Ivana Hudaszek Semja
28.01.2024 -486,11 EUR Bezhotovostná platba
ObATianske zdruLlenie VRA?BLE SI TY
. VyAsATtovanie elektriny za 02-12/
2023. 15.01.2024
0308 230237 0 Svs platba za Elektricku energiu2023
28.01.2024 -49,62 EUR Bezhotovostná platba
ObATianske zdruLlenie VRA?BLE SI TY
. TrLlby za plyn 08022023 - 3112202
3. 12.01.2024
0308 230229 0 svs doplatok za plyn 23