Číslo účtu: SK8483300000002902195416
Majiteľ účtu: JUDr. Polerecká, Eva
Názov účtu: EVA POLERECKÁ - kandidátka na primátorku mesta Nové Zámky 2022

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
366,29 EUR 326,18 EUR 0,00 EUR -40,11 EUR -40,11 EUR 326,18 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.07.2024 -34,12 EUR Transakcia kartou
Nákup: Temu.com, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington, INTERNET, D04 XN32, IRL, dne 11.7.2024, částka 34.12 EUR
0110 Nákup: Temu.com, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington, INTERNET, D04 XN32, IRL, dne 11.7.2024, částka 34.12 EUR
01.07.2024 -5,99 EUR Transakcia kartou
Nákup: MARKIZA-SLOVAKIA s.r.o, Bratislavska 1/A, Bratislava, 84356, SVK, dne 30.6.2024, částka 5.99 EUR
0110 Nákup: MARKIZA-SLOVAKIA s.r.o, Bratislavska 1/A, Bratislava, 84356, SVK, dne 30.6.2024, částka 5.99 EUR