Číslo účtu: SK8483300000002902195416
Majiteľ účtu: JUDr. Polerecká, Eva
Názov účtu: EVA POLERECKÁ - kandidátka na primátorku mesta Nové Zámky 2022

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 083,01 EUR 1 083,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 083,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.