Číslo účtu: SK8483300000002902195416
Majiteľ účtu: JUDr. Polerecká, Eva
Názov účtu: EVA POLERECKÁ - kandidátka na primátorku mesta Nové Zámky 2022

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 122,32 EUR 1 100,89 EUR 0,00 EUR -21,43 EUR -21,43 EUR 1 100,89 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.02.2023 -21,43 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK HBA3AN3JE2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.2.2023, částka 21.43 EUR
0110 Nákup: FACEBK HBA3AN3JE2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.2.2023, částka 21.43 EUR