Číslo účtu: SK6683300000002902148695
Majiteľ účtu: Mgr. Fiabáne, Peter
Názov účtu: Peter Fiabáne

Stav k: 05.06.2022 Stav k: 05.07.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
15 844,00 EUR 7 165,64 EUR 0,00 EUR -8 678,36 EUR -8 678,36 EUR 7 165,64 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
02.07.2022 -293,98 EUR Transakcia kartou
Nákup: GOOGLE *ADS7242830201, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 1.7.2022, částka 293.98 EUR
4317 Nákup: GOOGLE *ADS7242830201, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 1.7.2022, částka 293.98 EUR
24.06.2022 -350,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: GOOGLE *ADS7242830201, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 23.6.2022, částka 350.00 EUR
4317 Nákup: GOOGLE *ADS7242830201, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 23.6.2022, částka 350.00 EUR
22.06.2022 -270,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK 9SHFQDF262, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.6.2022, částka 270.00 EUR
4317 Nákup: FACEBK 9SHFQDF262, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.6.2022, částka 270.00 EUR
21.06.2022 -995,78 EUR Bezhotovostná platba
platba fa 20220003
20220003 grafické práce
20.06.2022 -200,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: GOOGLE *ADS7242830201, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 19.6.2022, částka 200.00 EUR
4317 Nákup: GOOGLE *ADS7242830201, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 19.6.2022, částka 200.00 EUR
18.06.2022 -50,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: GOOGLE *ADS7242830201, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 17.6.2022, částka 50.00 EUR
4317 Nákup: GOOGLE *ADS7242830201, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 17.6.2022, částka 50.00 EUR
18.06.2022 -10,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: GOOGLE *ADS7242830201, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 17.6.2022, částka 10.00 EUR
4317 Nákup: GOOGLE *ADS7242830201, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 17.6.2022, částka 10.00 EUR
16.06.2022 -672,00 EUR Bezhotovostná platba
platba fa 300220540
300220540 plošná inzercia P-2906
16.06.2022 -2 016,00 EUR Bezhotovostná platba
platba fa 100220007
100220007 záloha k plošnej inzercii
16.06.2022 -1 120,00 EUR Bezhotovostná platba
platba fa O51/2022
0512022 dizajn manual kampane
16.06.2022 -2 500,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
platba fa 2022003
0308 2022003 marketingové poradenstvo
09.06.2022 -200,60 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK 2Q4WZCT262, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 9.6.2022, částka 200.60 EUR
4317 Nákup: FACEBK 2Q4WZCT262, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 9.6.2022, částka 200.60 EUR