Číslo účtu: SK6683300000002902148695
Majiteľ účtu: Mgr. Fiabáne, Peter
Názov účtu: Peter Fiabáne

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
160,00 EUR 160,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 160,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.