Číslo účtu: SK8683300000002902125346
Majiteľ účtu: Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z.
Názov účtu: Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z.

Stav k: 16.06.2023 Stav k: 16.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 005,17 EUR 1 065,22 EUR 60,05 EUR 0,00 EUR 60,05 EUR 1 931,08 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.06.2023 60,05 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2023-06-16/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6000910528/VS1550191141/SS0000000046/KS0046
0046 1550191141 0000000046 Finančné riaditeľstv