Číslo účtu: SK8683300000002902125346
Majiteľ účtu: Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z.
Názov účtu: Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z.

Stav k: 02.10.2022 Stav k: 02.10.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 698,27 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.