Číslo účtu: SK3983300000002902102427
Majiteľ účtu: Ing. Podbehlý, Peter
Názov účtu: PETER PODBEHLÝ LEPŠIE ZÁMKY

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
339,06 EUR 339,06 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 339,06 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.