Číslo účtu: SK3983300000002902102427
Majiteľ účtu: Ing. Podbehlý, Peter
Názov účtu: PETER PODBEHLÝ LEPŠIE ZÁMKY

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
339,06 EUR 339,06 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 339,06 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.