Číslo účtu: SK6983300000002901964244
Majiteľ účtu: Športový klub polície Vysoké Tatry
Názov účtu: Športový klub polície Vysoké Tatry

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 145,41 EUR 3 345,41 EUR 0,00 EUR -800,00 EUR -800,00 EUR 3 345,41 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
04.12.2022 -800,00 EUR Bezhotovostná platba
najomne servisnej bunky v bezeckoma
reali na Strbskom Plese
842022