Číslo účtu: SK6983300000002901964244
Majiteľ účtu: Športový klub polície Vysoké Tatry
Názov účtu: Športový klub polície Vysoké Tatry

Stav k: 05.06.2022 Stav k: 05.07.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.