Číslo účtu: SK6983300000002901964244
Majiteľ účtu: Športový klub polície Vysoké Tatry
Názov účtu: Športový klub polície Vysoké Tatry

Stav k: 01.03.2023 Stav k: 01.04.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
871,01 EUR 10,00 EUR 277,79 EUR -1 138,80 EUR -861,01 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.03.2023 -1 138,80 EUR Bezhotovostná platba
platba fa c.202310102 kombinezy
platba kombinezy
27.03.2023 277,79 EUR Platba prevodom v rámci banky Športový klub polície Vysoké Tatry
prevod medzi ucrami
prevod medzi ucrami