Číslo účtu: SK2183300000002901900021
Majiteľ účtu: BZZ
Názov účtu: BZZ

Stav k: 26.12.2021 Stav k: 26.01.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
142,46 EUR 142,46 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 142,46 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.