Číslo účtu: SK2183300000002901900021
Majiteľ účtu: BZZ
Názov účtu: BZZ

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
83,06 EUR 100,46 EUR 17,40 EUR 0,00 EUR 17,40 EUR 100,46 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
24.09.2021 17,40 EUR Bezhotovostný príjem Stripe Technology Eu
STRIPE R6E4W0
Stripe Technology Eu