Číslo účtu: SK2183300000002901900021
Majiteľ účtu: BZZ
Názov účtu: BZZ

Stav k: 05.06.2022 Stav k: 05.07.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
29,86 EUR 29,86 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 29,86 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.