Číslo účtu: SK2183300000002901900021
Majiteľ účtu: BZZ
Názov účtu: BZZ

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
97,76 EUR 97,76 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 97,76 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.