Číslo účtu: SK2183300000002901900021
Majiteľ účtu: BZZ
Názov účtu: BZZ

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
87,06 EUR 87,06 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 87,06 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.