Číslo účtu: SK2183300000002901900021
Majiteľ účtu: BZZ
Názov účtu: BZZ

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
137,06 EUR 137,06 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 137,06 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.