Číslo účtu: SK1983300000002901827792
Majiteľ účtu: Gajarská, Denisa
Názov účtu: Gajarská, Denisa

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.