Číslo účtu: SK8383300000002901803360
Majiteľ účtu: Winnická, Anna
Názov účtu: Winnická, Anna

Stav k: 25.09.2020 Stav k: 25.10.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
227 924,62 EUR 134 011,16 EUR 10,00 EUR -93 923,46 EUR -93 913,46 EUR 134 011,16 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
22.10.2020 5,00 EUR Bezhotovostný príjem Marek Jelínek
/DO2020-10-21/SP
Marek Jelínek
19.10.2020 5,00 EUR Bezhotovostný príjem Petra Szamaranszká
/DO2020-10-16/SP Pre Teuska
Petra Szamaranszká
09.10.2020 -20,00 EUR Poplatok
09.10.2020 -16 248,49 EUR Platba zahraničnou menou alebo zahraničná
Payment for rent from Lukas and Dor
ota Winnicki
01.10.2020 -20,00 EUR Poplatok
01.10.2020 -57 629,97 EUR Platba zahraničnou menou alebo zahraničná
Teo Winnicki surgery 14.10.2020
Prvá platba za operáciu
30.09.2020 -5,00 EUR Poplatok
30.09.2020 -20 000,00 EUR Bezhotovostná platba
Hotovost na cestu