Číslo účtu: SK8383300000002901803360
Majiteľ účtu: Winnická, Anna
Názov účtu: Winnická, Anna

Stav k: 15.03.2021 Stav k: 15.04.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
19 160,97 EUR 13 320,30 EUR 0,00 EUR -5 840,67 EUR -5 840,67 EUR 13 320,30 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
15.04.2021 -20,00 EUR Poplatok
15.04.2021 -5 820,67 EUR Platba zahraničnou menou alebo zahraničná
Teo Adam Winnicki, surgery date 1/1
4/2021, id 13752676
Rehabilitáie po tretej operácii