Číslo účtu: SK8383300000002901803360
Majiteľ účtu: Winnická, Anna
Názov účtu: Winnická, Anna

Stav k: 16.12.2020 Stav k: 16.01.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
114 841,13 EUR 24 841,13 EUR 0,00 EUR -90 000,00 EUR -90 000,00 EUR 24 841,13 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
02.01.2021 -90 000,00 EUR Bezhotovostná platba
Second payment for surgeries Teo