Číslo účtu: SK8383300000002901803360
Majiteľ účtu: Winnická, Anna
Názov účtu: Winnická, Anna

Stav k: 08.02.2021 Stav k: 08.03.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
24 901,13 EUR 19 155,87 EUR 10,00 EUR -5 755,26 EUR -5 745,26 EUR 19 155,87 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
04.03.2021 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Galčíková Beata
/DO2021-03-03/SP
Galčíková Beata
21.02.2021 -20,00 EUR Poplatok
21.02.2021 -5 735,26 EUR Platba zahraničnou menou alebo zahraničná
Teo Adam Winnicki, surgery date 1/1
4/2021, id 13752676
Rehabilitáie po druhej operácii