Číslo účtu: SK8383300000002901803360
Majiteľ účtu: Winnická, Anna
Názov účtu: Winnická, Anna

Stav k: 19.08.2021 Stav k: 19.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 128,49 EUR 1 128,49 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 128,49 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.