Číslo účtu: SK8383300000002901803360
Majiteľ účtu: Winnická, Anna
Názov účtu: Winnická, Anna

Stav k: 12.04.2021 Stav k: 12.05.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
19 160,97 EUR 13 351,28 EUR 30,98 EUR -5 840,67 EUR -5 809,69 EUR 13 351,28 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
30.04.2021 30,98 EUR Platba prevodom v rámci banky Töžérová, Dana 41341
15.04.2021 -20,00 EUR Poplatok
15.04.2021 -5 820,67 EUR Platba zahraničnou menou alebo zahraničná
Teo Adam Winnicki, surgery date 1/1
4/2021, id 13752676
Rehabilitáie po tretej operácii