Číslo účtu: SK8383300000002901803360
Majiteľ účtu: Winnická, Anna
Názov účtu: Winnická, Anna

Stav k: 25.10.2020 Stav k: 25.11.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
134 011,16 EUR 114 016,16 EUR 5,00 EUR -20 000,00 EUR -19 995,00 EUR 114 016,16 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
19.11.2020 5,00 EUR Bezhotovostný príjem Petra Szamaranszká
/DO2020-11-18/SP Pre Teuska
Petra Szamaranszká
09.11.2020 -20 000,00 EUR Bezhotovostná platba