Číslo účtu: SK4083300000002901791136
Majiteľ účtu: Urminský, Ivan
Názov účtu: Urminský, Ivan

Stav k: 25.09.2020 Stav k: 25.10.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
145,00 EUR 165,00 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR 165,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
15.10.2020 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Zuzana Sklenicová
/DO2020-10-14/SP podpora haly RSDS
Zuzana Sklenicová