Číslo účtu: SK4083300000002901791136
Majiteľ účtu: Urminský, Ivan
Názov účtu: Urminský, Ivan

Stav k: 22.12.2020 Stav k: 22.01.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
91,00 EUR 91,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 91,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.