Číslo účtu: SK4083300000002901791136
Majiteľ účtu: Urminský, Ivan
Názov účtu: Urminský, Ivan

Stav k: 15.03.2021 Stav k: 15.04.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
411,00 EUR 411,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 411,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.