Číslo účtu: SK4083300000002901791136
Majiteľ účtu: Urminský, Ivan
Názov účtu: Urminský, Ivan

Stav k: 11.07.2020 Stav k: 11.08.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
125,00 EUR 125,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 125,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.