Číslo účtu: SK0883300000002901760284
Majiteľ účtu: Parada, Ján
Názov účtu: Parada, Ján - humanisti.sk

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,10 EUR 10,10 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,10 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.