Číslo účtu: SK0883300000002901760284
Majiteľ účtu: Parada, Ján
Názov účtu: Parada, Ján - humanisti.sk

Stav k: 04.02.2021 Stav k: 04.03.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
11,23 EUR 12,97 EUR 10,00 EUR -8,26 EUR 1,74 EUR 12,97 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.02.2021 -8,26 EUR Transakcia kartou
Nákup: KAUFLAND 4220, HE, G.M, GEN. M.R.STEFANIKA 50, HUMENNE, 06601, SVK, dne 26.2.2021, částka 8.26 EUR
2778 Nákup: KAUFLAND 4220, HE, G.M, GEN. M.R.STEFANIKA 50, HUMENNE, 06601, SVK, dne 26.2.2021, částka 8.26 EUR
19.02.2021 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Parada Jan
/DO2021-02-18/SP- dar od humanistu R. S.
0308 1000000000 2021021800 Parada Jan