Číslo účtu: SK0883300000002901760284
Majiteľ účtu: Parada, Ján
Názov účtu: Parada, Ján - humanisti.sk

Stav k: 10.03.2020 Stav k: 10.04.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
331,90 EUR 242,26 EUR 20,17 EUR -109,81 EUR -89,64 EUR 242,26 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
06.04.2020 -13,64 EUR Transakcia kartou
Nákup: KAUFLAND 4220, HE, G.M, GEN. M.R.STEFANIKA 50, HUMENNE, 06601, SVK, dne 4.4.2020, částka 13.64 EUR
2778 Nákup: KAUFLAND 4220, HE, G.M, GEN. M.R.STEFANIKA 50, HUMENNE, 06601, SVK, dne 4.4.2020, částka 13.64 EUR
06.04.2020 -40,89 EUR Transakcia kartou
Nákup: KAUFLAND 4220, HE, G.M, GEN. M.R.STEFANIKA 50, HUMENNE, 06601, SVK, dne 3.4.2020, částka 40.89 EUR
2778 Nákup: KAUFLAND 4220, HE, G.M, GEN. M.R.STEFANIKA 50, HUMENNE, 06601, SVK, dne 3.4.2020, částka 40.89 EUR
06.04.2020 -4,95 EUR Transakcia kartou
Nákup: 015 DR.MAX 25 S.R.O., M. R. STEFANIKA 5684/50, HUMENNE, 06601, SVK, dne 4.4.2020, částka 4.95 EUR
2778 Nákup: 015 DR.MAX 25 S.R.O., M. R. STEFANIKA 5684/50, HUMENNE, 06601, SVK, dne 4.4.2020, částka 4.95 EUR
03.04.2020 10,17 EUR Bezhotovostný príjem Parada Jan
/DO2020-04-03/SP-vyrovnanie sumy 20 eur a 17 centov
0308 2000000000 3000000000 Parada Jan
03.04.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Parada Jan
/DO2020-04-03/SP-vyrovnanie
0308 1000000000 2000000000 Parada Jan
01.04.2020 -20,17 EUR Transakcia kartou
Nákup: KAUFLAND 4220, HE, G.M, GEN. M.R.STEFANIKA 50, HUMENNE, 06601, SVK, dne 31.3.2020, částka 20.17 EUR
2778 Nákup: KAUFLAND 4220, HE, G.M, GEN. M.R.STEFANIKA 50, HUMENNE, 06601, SVK, dne 31.3.2020, částka 20.17 EUR
01.04.2020 -6,80 EUR Transakcia kartou
Nákup: BILLA SPOL S RO 505, LABORECKA 68, HUMENNE, 06601, SVK, dne 31.3.2020, částka 6.80 EUR
2778 Nákup: BILLA SPOL S RO 505, LABORECKA 68, HUMENNE, 06601, SVK, dne 31.3.2020, částka 6.80 EUR
01.04.2020 -23,36 EUR Transakcia kartou
Nákup: BILLA SPOL S RO 505, LABORECKA 68, HUMENNE, 06601, SVK, dne 31.3.2020, částka 23.36 EUR
2778 Nákup: BILLA SPOL S RO 505, LABORECKA 68, HUMENNE, 06601, SVK, dne 31.3.2020, částka 23.36 EUR