Číslo účtu: SK0883300000002901760284
Majiteľ účtu: Parada, Ján
Názov účtu: Parada, Ján - humanisti.sk

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,10 EUR 10,10 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,10 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.