Číslo účtu: SK0883300000002901760284
Majiteľ účtu: Parada, Ján
Názov účtu: Parada, Ján - humanisti.sk

Stav k: 02.11.2020 Stav k: 02.12.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,77 EUR 20,00 EUR -19,23 EUR 0,77 EUR 10,77 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
25.11.2020 -9,23 EUR Transakcia kartou
Nákup: HM TESCO,HE,DRUZSTEV, DRUZSTEVNA 39, HUMENNE, 06601, SVK, dne 24.11.2020, částka 9.23 EUR
2778 Nákup: HM TESCO,HE,DRUZSTEV, DRUZSTEVNA 39, HUMENNE, 06601, SVK, dne 24.11.2020, částka 9.23 EUR
23.11.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Parada Jan
/DO2020-11-20/SP- dar od humanistu R. S.
0558 1000000000 2020112000 Parada Jan
23.11.2020 -1,20 EUR Transakcia kartou
Nákup: HM TESCO,HE,DRUZSTEV, DRUZSTEVNA 39, HUMENNE, 06601, SVK, dne 22.11.2020, částka 1.20 EUR
2778 Nákup: HM TESCO,HE,DRUZSTEV, DRUZSTEVNA 39, HUMENNE, 06601, SVK, dne 22.11.2020, částka 1.20 EUR
20.11.2020 -2,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: JETT TAXI, LACKOVCE 33, LACKOVCE, 06601, SVK, dne 18.11.2020, částka 2.00 EUR
2778 Nákup: JETT TAXI, LACKOVCE 33, LACKOVCE, 06601, SVK, dne 18.11.2020, částka 2.00 EUR
16.11.2020 -2,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: JETT, LACKOVCE 33, LACKOVCE, 06601, SVK, dne 15.11.2020, částka 2.00 EUR
2778 Nákup: JETT, LACKOVCE 33, LACKOVCE, 06601, SVK, dne 15.11.2020, částka 2.00 EUR
16.11.2020 -4,80 EUR Transakcia kartou
Nákup: CHICKEN KEBAB ICE, MR STEFANIKA 50, HUMENNE, 066 01, SVK, dne 15.11.2020, částka 4.80 EUR
2778 Nákup: CHICKEN KEBAB ICE, MR STEFANIKA 50, HUMENNE, 066 01, SVK, dne 15.11.2020, částka 4.80 EUR
05.11.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Parada Jan
/DO2020-11-05/SP- dar od humanistu R. S.
0308 1000000000 2000000000 Parada Jan