Číslo účtu: SK0883300000002901760284
Majiteľ účtu: Parada, Ján
Názov účtu: Parada, Ján - humanisti.sk

Stav k: 22.08.2020 Stav k: 22.09.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
12,50 EUR 50,01 EUR 40,00 EUR -2,49 EUR 37,51 EUR 50,01 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.09.2020 30,00 EUR Bezhotovostný príjem Parada Jan
/DO2020-09-16/SP- dar od humanistu R. S.
0308 2000000000 3000000000 Parada Jan
11.09.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Parada Jan
/DO2020-09-10/SP- dar od humanistu R. S.
0308 1000000000 2020091000 Parada Jan
24.08.2020 -2,49 EUR Transakcia kartou
Nákup: HM TESCO,HE,DRUZSTEV, DRUZSTEVNA 39, HUMENNE, 06601, SVK, dne 22.8.2020, částka 2.49 EUR
2778 Nákup: HM TESCO,HE,DRUZSTEV, DRUZSTEVNA 39, HUMENNE, 06601, SVK, dne 22.8.2020, částka 2.49 EUR