Číslo účtu: SK0883300000002901760284
Majiteľ účtu: Parada, Ján
Názov účtu: Parada, Ján - humanisti.sk

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,15 EUR 0,15 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,15 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.