Číslo účtu: SK8483300000002901749798
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 23.01.2024 Stav k: 23.02.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
26 514,57 EUR 27 074,56 EUR 559,99 EUR 0,00 EUR 559,99 EUR 27 074,56 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.02.2024 559,99 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2024-02-16/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0001058971?/VS1510437880/SS0000000046/KS0046
0046 1510437880 0000000046 Finančné riaditeľstv