Číslo účtu: SK8483300000002901749798
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
34 374,97 EUR 39 891,34 EUR 5 516,37 EUR 0,00 EUR 5 516,37 EUR 39 891,34 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
23.07.2024 1 396,70 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-07-23/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6701039644?/VS1510472171/SS0000000046/KS0046
0046 1510472171 0000000046 Finančné riaditeľstv
19.07.2024 591,52 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-07-19/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001068414?/VS1510470746/SS0000000046/KS0046
0046 1510470746 0000000046 Finančné riaditeľstv
16.07.2024 757,17 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-07-16/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5701062603?/VS1510469641/SS0000000046/KS0046
0046 1510469641 0000000046 Finančné riaditeľstv
12.07.2024 122,01 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-07-12/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7001016079?/VS1510468696/SS0000000046/KS0046
0046 1510468696 0000000046 Finančné riaditeľstv
09.07.2024 172,26 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-07-09/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5701060033?/VS1510468252/SS0000000046/KS0046
0046 1510468252 0000000046 Finančné riaditeľstv
04.07.2024 86,97 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-07-04/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3001077240?/VS1510467348/SS0000000046/KS0046
0046 1510467348 0000000046 Finančné riaditeľstv
02.07.2024 404,00 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-07-02/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6001049779?/VS1510466088/SS0000000046/KS0046
0046 1510466088 0000000046 Finančné riaditeľstv
28.06.2024 1 319,81 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-06-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6701030313?/VS1510463017/SS0000000046/KS0046
0046 1510463017 0000000046 Finančné riaditeľstv
25.06.2024 665,93 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-06-25/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6001047443?/VS1510460587/SS0000000046/KS0046
0046 1510460587 0000000046 Finančné riaditeľstv