Číslo účtu: SK8483300000002901749798
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 19.08.2021 Stav k: 19.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
14 653,74 EUR 14 922,74 EUR 269,00 EUR 0,00 EUR 269,00 EUR 14 922,74 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.09.2021 49,99 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-09-14/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0000766700/VS1510324527/SS0000000046/KS0046
0046 1510324527 0000000046 Finančné riaditeľstv
10.09.2021 37,76 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-09-10/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3700713989/VS1510324076/SS0000000046/KS0046
0046 1510324076 0000000046 Finančné riaditeľstv
07.09.2021 13,28 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-09-07/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5700708188/VS1510323717/SS0000000046/KS0046
0046 1510323717 0000000046 Finančné riaditeľstv
31.08.2021 39,24 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-08-31/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2700722831/VS1510323465/SS0000000046/KS0046
0046 1510323465 0000000046 Finančné riaditeľstv
24.08.2021 38,09 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-08-24/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2700721150/VS1510322711/SS0000000046/KS0046
0046 1510322711 0000000046 Finančné riaditeľstv
20.08.2021 90,64 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-08-20/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2700720399/VS1510322052/SS0000000046/KS0046
0046 1510322052 0000000046 Finančné riaditeľstv