Číslo účtu: SK6583300000002901738888
Majiteľ účtu: Ing. Fides, Rudolf
Názov účtu: Fides, Rudolf

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
70,00 EUR 40,00 EUR 0,00 EUR -30,00 EUR -30,00 EUR 40,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
23.09.2022 -30,00 EUR Bezhotovostná platba
OZ 21sep22