Číslo účtu: SK7583300000002901737447
Majiteľ účtu: Ing. Mazák, Juraj
Názov účtu: Mazák, Juraj

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
228,10 EUR 228,10 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 228,10 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.