Číslo účtu: SK7583300000002901737447
Majiteľ účtu: Ing. Mazák, Juraj
Názov účtu: Mazák, Juraj

Stav k: 01.03.2023 Stav k: 01.04.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
237,97 EUR 158,52 EUR 0,00 EUR -79,45 EUR -79,45 EUR 158,52 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
31.03.2023 -39,45 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK G9X4YLB372, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.3.2023, částka 39.45 EUR
1355 Nákup: FACEBK G9X4YLB372, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.3.2023, částka 39.45 EUR
19.03.2023 -40,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK VC5XWLX272, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 18.3.2023, částka 40.00 EUR
1355 Nákup: FACEBK VC5XWLX272, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 18.3.2023, částka 40.00 EUR