Číslo účtu: SK7583300000002901737447
Majiteľ účtu: Ing. Mazák, Juraj
Názov účtu: Mazák, Juraj

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
158,52 EUR 158,52 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 158,52 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.