Číslo účtu: SK7583300000002901737447
Majiteľ účtu: Ing. Mazák, Juraj
Názov účtu: Mazák, Juraj

Stav k: 25.10.2020 Stav k: 25.11.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
50,00 EUR 50,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.