Číslo účtu: SK7583300000002901737447
Majiteľ účtu: Ing. Mazák, Juraj
Názov účtu: Mazák, Juraj

Stav k: 19.08.2021 Stav k: 19.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
124,93 EUR 108,72 EUR 0,00 EUR -16,21 EUR -16,21 EUR 108,72 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
01.09.2021 -16,21 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK *KQJQ85K272, Hanover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 31.8.2021, částka 16.21 EUR
1355 Nákup: FACEBK *KQJQ85K272, Hanover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 31.8.2021, částka 16.21 EUR