Číslo účtu: SK6983300000002901724654
Majiteľ účtu: ASC
Názov účtu: ASC

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 969,95 EUR 3 969,95 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3 969,95 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.