Číslo účtu: SK6983300000002901724654
Majiteľ účtu: ASC
Názov účtu: ASC

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 818,00 EUR 1 818,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 818,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.