Číslo účtu: SK2683300000002901704282
Majiteľ účtu: Retro socík - klub pamätníkov
Názov účtu: Retro socík - klub pamätníkov

Stav k: 30.09.2021 Stav k: 30.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
473,58 EUR 473,58 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 818,89 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.