Číslo účtu: SK2683300000002901704282
Majiteľ účtu: Československé retro múzeum
Názov účtu: Československé retro múzeum

Stav k: 22.03.2022 Stav k: 22.03.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
592,18 EUR 592,18 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 884,39 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.