Číslo účtu: SK2683300000002901704282
Majiteľ účtu: Retro socík - klub pamätníkov
Názov účtu: Retro socík - klub pamätníkov

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
798,89 EUR 818,89 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR 818,89 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
21.09.2022 20,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Olšová, Adriana
Olšová - dar člena OZ
Olšová - dar člena OZ