Číslo účtu: SK2683300000002901704282
Majiteľ účtu: Československé retro múzeum
Názov účtu: Československé retro múzeum

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 038,29 EUR 1 038,29 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 038,29 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.