Číslo účtu: SK2683300000002901704282
Majiteľ účtu: Československé retro múzeum
Názov účtu: Československé retro múzeum

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 215,15 EUR 1 260,06 EUR 44,91 EUR 0,00 EUR 44,91 EUR 1 260,06 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
19.07.2024 44,91 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-07-19/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8700986674?/VS1510471869/SS0000000046/KS0046
0046 1510471869 0000000046 Finančné riaditeľstv