Číslo účtu: SK2683300000002901704282
Majiteľ účtu: Československé retro múzeum
Názov účtu: Československé retro múzeum

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
779,39 EUR 779,39 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 779,39 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.