Číslo účtu: SK7283300000002901697246
Majiteľ účtu: Antol, Jozef
Názov účtu: Antol, Jozef

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
16 340,35 EUR 16 280,55 EUR 0,00 EUR -59,80 EUR -59,80 EUR 16 280,55 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.05.2020 -58,73 EUR Bezhotovostná platba
VL 05/2020 Antolova M.
402019 VL 05/2020 Antolova M.
29.04.2020 -1,07 EUR Bezhotovostná platba
Faktura za elektrinu
0008 2122216587 Elektrina