Číslo účtu: SK7283300000002901697246
Majiteľ účtu: Antol, Jozef
Názov účtu: Antol, Jozef

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
14 533,72 EUR 14 222,72 EUR 0,00 EUR -311,00 EUR -311,00 EUR 14 222,72 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.09.2021 -11,00 EUR Bezhotovostná platba
Elektrina
0304 3080605605 1004003049 Elektrina
23.08.2021 -300,00 EUR Bezhotovostná platba
Nakupy, kosacka, veci, na hroby
Nakupy, kosacka, veci, na hroby