Číslo účtu: SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu: UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu: UPRACME SLOVENSKO

Stav k: 21.12.2019 Stav k: 21.01.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
14,03 EUR 14,03 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 14,03 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.