Číslo účtu: SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu: UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu: UPRACME SLOVENSKO

Stav k: 12.04.2021 Stav k: 12.05.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
211,91 EUR 31,41 EUR 0,00 EUR -180,50 EUR -180,50 EUR 31,41 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
05.05.2021 -14,80 EUR Transakcia kartou
Nákup: Posta Bratislava 17, Blumentalska 4, Bratislava, 81007, SVK, dne 4.5.2021, částka 14.80 EUR
0380 Nákup: Posta Bratislava 17, Blumentalska 4, Bratislava, 81007, SVK, dne 4.5.2021, částka 14.80 EUR
29.04.2021 -3,85 EUR Transakcia kartou
Nákup: Posta Bratislava 17, Blumentalska 4, Bratislava, 81007, SVK, dne 28.4.2021, částka 3.85 EUR
0380 Nákup: Posta Bratislava 17, Blumentalska 4, Bratislava, 81007, SVK, dne 28.4.2021, částka 3.85 EUR
29.04.2021 -1,05 EUR Transakcia kartou
Nákup: Posta Bratislava 17, Blumentalska 4, Bratislava, 81007, SVK, dne 28.4.2021, částka 1.05 EUR
0380 Nákup: Posta Bratislava 17, Blumentalska 4, Bratislava, 81007, SVK, dne 28.4.2021, částka 1.05 EUR
21.04.2021 -1,85 EUR Transakcia kartou
Nákup: Posta Bratislava 17, Blumentalska 4, Bratislava, 81007, SVK, dne 20.4.2021, částka 1.85 EUR
0380 Nákup: Posta Bratislava 17, Blumentalska 4, Bratislava, 81007, SVK, dne 20.4.2021, částka 1.85 EUR
21.04.2021 -158,95 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK *BXKSMZJDB2, Hanover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 20.4.2021, částka 158.95 EUR
0380 Nákup: FACEBK *BXKSMZJDB2, Hanover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 20.4.2021, částka 158.95 EUR