Číslo účtu: SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu: UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu: UPRACME SLOVENSKO

Stav k: 04.02.2021 Stav k: 04.03.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 199,24 EUR 1 199,24 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 199,24 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.