Číslo účtu: SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu: UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu: UPRACME SLOVENSKO

Stav k: 05.06.2022 Stav k: 05.07.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
15 815,57 EUR 22 515,82 EUR 7 918,68 EUR -1 218,43 EUR 6 700,25 EUR 22 515,82 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
02.07.2022 -5,97 EUR Transakcia kartou
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.7.2022, částka 6.00 USD
0380 Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.7.2022, částka 6.00 USD
24.06.2022 15,90 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-06-24/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8000749419/VS1550166339/SS0000000046/KS0046
0046 1550166339 0000000046 Finančné riaditeľstv
22.06.2022 750,00 EUR Bezhotovostný príjem Mesto Martin
/DO2022-06-21/SPdotacia z komisie ZP, VP a PO
0558 2022 5972022 Mesto Martin
21.06.2022 -160,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: PRIMI RIVER LOUNGE,BA,, PRIBINOVA 8, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 20.6.2022, částka 160.00 EUR
0380 Nákup: PRIMI RIVER LOUNGE,BA,, PRIBINOVA 8, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 20.6.2022, částka 160.00 EUR
21.06.2022 -263,06 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK *JEM4UE3EB2, Hanover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 20.6.2022, částka 263.06 EUR
0380 Nákup: FACEBK *JEM4UE3EB2, Hanover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 20.6.2022, částka 263.06 EUR
21.06.2022 12,68 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-06-21/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2700816806/VS1550165187/SS0000000046/KS0046
0046 1550165187 0000000046 Finančné riaditeľstv
16.06.2022 -88,80 EUR Bezhotovostná platba
Upracme Slovensko
402200101 Rollup
16.06.2022 2 000,00 EUR Bezhotovostný príjem VU RSAPC ZILINA
/DO2022-06-15/SP rekl. spolupraca hl. partner, 5500226503, 4/22
0308 5500226503 VU RSAPC ZILINA
15.06.2022 5 053,83 EUR Bezhotovostný príjem LIDL SLOVENSKÁ REPUB
/DO2022-06-15/SP 0080031734 KRED0021343796
3783010622 LIDL SLOVENSKÁ REPUB
13.06.2022 -400,00 EUR Bezhotovostná platba
Upracme Slovensko
2022040 Uctovnictvo 2021
12.06.2022 -39,65 EUR Transakcia kartou
Nákup: LIDL MT,KOMENSKEHO, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 11.6.2022, částka 39.65 EUR
0380 Nákup: LIDL MT,KOMENSKEHO, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 11.6.2022, částka 39.65 EUR
10.06.2022 -3,58 EUR Transakcia kartou
Nákup: LIDL BA,TRENCIANSKA, TRENCIANSKA 16260/ 57/A, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 9.6.2022, částka 3.58 EUR
0380 Nákup: LIDL BA,TRENCIANSKA, TRENCIANSKA 16260/ 57/A, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 9.6.2022, částka 3.58 EUR
10.06.2022 -100,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: LIDL BA,TRENCIANSKA, TRENCIANSKA 16260/ 57/A, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 9.6.2022, částka 100.00 EUR
0380 Nákup: LIDL BA,TRENCIANSKA, TRENCIANSKA 16260/ 57/A, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 9.6.2022, částka 100.00 EUR
10.06.2022 -100,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: LIDL BA,TRENCIANSKA, TRENCIANSKA 16260/ 57/A, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 9.6.2022, částka 100.00 EUR
0380 Nákup: LIDL BA,TRENCIANSKA, TRENCIANSKA 16260/ 57/A, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 9.6.2022, částka 100.00 EUR
10.06.2022 -5,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: POSTA BRATISLAVA 17, BLUMENTALSKA 4, BRATISLAVA, 81007, SVK, dne 9.6.2022, částka 5.00 EUR
0380 Nákup: POSTA BRATISLAVA 17, BLUMENTALSKA 4, BRATISLAVA, 81007, SVK, dne 9.6.2022, částka 5.00 EUR
10.06.2022 28,90 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-06-10/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2000814202/VS1550161885/SS0000000046/KS0046
0046 1550161885 0000000046 Finančné riaditeľstv
07.06.2022 57,37 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-06-07/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8000741342/VS1550160799/SS0000000046/KS0046
0046 1550160799 0000000046 Finančné riaditeľstv
05.06.2022 -52,37 EUR Transakcia kartou
Nákup: HORNBACH BA, GALVANIHO, GALVANIHO 9, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 4.6.2022, částka 52.37 EUR
0380 Nákup: HORNBACH BA, GALVANIHO, GALVANIHO 9, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 4.6.2022, částka 52.37 EUR