Číslo účtu: SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu: UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu: UPRACME SLOVENSKO

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
14,03 EUR 14,03 EUR 25,00 EUR -25,00 EUR 0,00 EUR 14,03 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
30.10.2019 -25,00 EUR Bezhotovostná platba
Upracme Slovensko
30.10.2019 15,00 EUR Bezhotovostný príjem LADNAKOVA VERONIKA
/DO2019-10-29/SP
LADNAKOVA VERONIKA
29.10.2019 10,00 EUR Bezhotovostný príjem MONIKA REPISKA
/DO2019-10-28/SPVERONIKA REPISKA
0558 MONIKA REPISKA