Číslo účtu: SK5783300000002901628355
Majiteľ účtu: Ing. Pagáč, Miroslav
Názov účtu: Pagáč, Miroslav – White bikes BA

Stav k: 26.04.2019 Stav k: 26.05.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 1 580,00 EUR 1 580,00 EUR 0,00 EUR 1 580,00 EUR 1 580,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
15.05.2019 30,00 EUR Bezhotovostný príjem Julia Harustiakova
/DO2019-05-14/SP
Julia Harustiakova
13.05.2019 1 540,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Cyklokoalícia
2-04 grant pre WB komunitu / 2019/05-2019/11
2-04 grant pre WB komunitu / 2019/05-2019/11
10.05.2019 10,00 EUR Vklad v hotovosti 0558