Číslo účtu: SK3783300000002901594765
Majiteľ účtu: "Srdcom doma, o.z."
Názov účtu: "Srdcom doma, o.z."

Stav k: 18.05.2021 Stav k: 18.06.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
255,99 EUR 265,99 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 265,99 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.06.2021 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Martina Lickova
Dakujem., 0081c8ab087d3583a4c7f1b889178001
Martina Lickova