Číslo účtu: SK3783300000002901594765
Majiteľ účtu: Srdcom doma
Názov účtu: "Srdcom doma, o.z."

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
865,10 EUR 908,78 EUR 1 028,83 EUR -985,15 EUR 43,68 EUR 908,78 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
30.09.2023 -487,50 EUR Transakcia kartou
Nákup: GOOGLE *ADS2052654833, Gordon House Barrow Street, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 30.9.2023, částka 500.00 USD
5280 Nákup: GOOGLE *ADS2052654833, Gordon House Barrow Street, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 30.9.2023, částka 500.00 USD
29.09.2023 1 000,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Srdcom doma
prevod medzi účtami Srdcom doma o.z.
prevod medzi účtami Srdcom doma o.z.
26.09.2023 -486,88 EUR Transakcia kartou
Nákup: GOOGLE*ADS2052654833, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D04 E5W5, IRL, dne 25.9.2023, částka 500.00 USD
5280 Nákup: GOOGLE*ADS2052654833, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D04 E5W5, IRL, dne 25.9.2023, částka 500.00 USD
19.09.2023 28,83 EUR Bezhotovostný príjem Centrum pre filantro
/DO2023-09-18/SPSrdcom doma
1200015094 Centrum pre filantro
02.09.2023 -10,77 EUR Transakcia kartou
Nákup: GOOGLE*ADS2052654833, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D04 E5W5, IRL, dne 1.9.2023, částka 11.30 USD
5280 Nákup: GOOGLE*ADS2052654833, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D04 E5W5, IRL, dne 1.9.2023, částka 11.30 USD