Číslo účtu: SK3783300000002901594765
Majiteľ účtu: Srdcom doma
Názov účtu: "Srdcom doma, o.z."

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
452,45 EUR 452,45 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 452,45 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.