Číslo účtu: SK3783300000002901594765
Majiteľ účtu: Srdcom doma
Názov účtu: "Srdcom doma, o.z."

Stav k: 01.03.2023 Stav k: 01.04.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
282,44 EUR 282,44 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 282,44 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.