Číslo účtu: SK3783300000002901594765
Majiteľ účtu: "Srdcom doma, o.z."
Názov účtu: "Srdcom doma, o.z."

Stav k: 25.09.2020 Stav k: 25.10.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
163,42 EUR 173,42 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 173,42 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.10.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Martina Lickova
Dakujem., 2d3b707d487e430d880e3903c16debce
Martina Lickova