Číslo účtu: SK3783300000002901594765
Majiteľ účtu: Srdcom doma
Názov účtu: "Srdcom doma, o.z."

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
284,34 EUR 294,34 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 294,34 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
08.11.2022 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Martina Lickova
Dakujem., 86efda2b8b654a3ab17bb466943bf4bf
Martina Lickova