Číslo účtu: SK8983300000002901501194
Majiteľ účtu: Ing. Jura, Branislav
Názov účtu: Jura, Branislav

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
24,45 EUR 24,45 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 24,45 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.