Číslo účtu: SK6083300000002901493956
Majiteľ účtu: Ing. Oľha, František
Názov účtu: Oľha, František

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
307,61 EUR 307,61 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 307,61 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.