Číslo účtu: SK6083300000002901493956
Majiteľ účtu: Ing. Oľha, František
Názov účtu: Oľha, František

Stav k: 29.08.2020 Stav k: 29.09.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
23,67 EUR 23,67 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 23,67 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.