Číslo účtu: SK6083300000002901493956
Majiteľ účtu: Ing. Oľha, František
Názov účtu: Oľha, František

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
23,67 EUR 23,67 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 23,67 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.