Číslo účtu: SK2683300000002901467117
Majiteľ účtu: Suchová, Zuzana
Názov účtu: Suchová, Zuzana

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
195,06 EUR 278,07 EUR 83,01 EUR 0,00 EUR 83,01 EUR 278,07 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.10.2021 25,00 EUR Bezhotovostný príjem Vašíková Lucia, Phar
/DO2021-10-11/SPVeda Pomaha
308 Vašíková Lucia, Phar
06.10.2021 0,01 EUR Bezhotovostný príjem Pitoňák Martin
/DO2021-10-05/SP
Pitoňák Martin
05.10.2021 1,00 EUR Bezhotovostný príjem Iršová Andrea
/DO2021-10-04/SP
Iršová Andrea
04.10.2021 50,00 EUR Bezhotovostný príjem SUNHORSE, s.r.o.
/DO2021-10-04/SPSunhorse s.r.o.
SUNHORSE, s.r.o.
01.10.2021 7,00 EUR Bezhotovostný príjem MESAROS DUSAN
/DO2021-09-30/SP
MESAROS DUSAN