Číslo účtu: SK2683300000002901467117
Majiteľ účtu: Suchová, Zuzana
Názov účtu: Suchová, Zuzana

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
435,11 EUR 435,11 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 435,11 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.