Číslo účtu: SK2683300000002901467117
Majiteľ účtu: Suchová, Zuzana
Názov účtu: Suchová, Zuzana

Stav k: 17.06.2019 Stav k: 17.07.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
526,91 EUR 526,91 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 526,91 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.