Číslo účtu: SK6483300000002901424432
Majiteľ účtu: RC KLUB PREŠOV
Názov účtu: RC KLUB PREŠOV

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
71,32 EUR 71,32 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 71,32 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.