Číslo účtu: SK6483300000002901424432
Majiteľ účtu: RC KLUB PREŠOV
Názov účtu: RC KLUB PREŠOV

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
71,32 EUR 12,32 EUR 0,00 EUR -59,00 EUR -59,00 EUR 12,32 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
26.09.2019 -55,00 EUR Bezhotovostná platba Prevod peňazí - úhrada notára - poplatok 2%
20.09.2019 -4,00 EUR Poplatok