Číslo účtu: SK6483300000002901424432
Majiteľ účtu: RC KLUB PREŠOV
Názov účtu: RC KLUB PREŠOV

Stav k: 13.07.2020 Stav k: 13.08.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
12,94 EUR 185,96 EUR 173,02 EUR 0,00 EUR 173,02 EUR 185,96 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
11.08.2020 88,85 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2020-08-11/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2000593414/VS1570089416/SS0000000046/KS0046
0046 1570089416 0000000046 Finančné riaditeľstv
21.07.2020 80,50 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2020-07-21/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5000572861/VS1570086287/SS0000000046/KS0046
0046 1570086287 0000000046 Finančné riaditeľstv
17.07.2020 3,67 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2020-07-17/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5700570133/VS1570085401/SS0000000046/KS0046
0046 1570085401 0000000046 Finančné riaditeľstv