Číslo účtu: SK6483300000002901424432
Majiteľ účtu: RC KLUB PREŠOV
Názov účtu: RC KLUB PREŠOV

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
12,32 EUR 12,32 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 12,32 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.