Číslo účtu: SK6483300000002901424432
Majiteľ účtu: RC KLUB PREŠOV
Názov účtu: RC KLUB PREŠOV

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
11,61 EUR 11,61 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 11,61 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.