Číslo účtu: SK6483300000002901424432
Majiteľ účtu: RC KLUB PREŠOV
Názov účtu: RC KLUB PREŠOV

Stav k: 21.03.2019 Stav k: 21.04.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
75,10 EUR 75,10 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 75,10 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.