Číslo účtu: SK6483300000002901424432
Majiteľ účtu: RC KLUB PREŠOV
Názov účtu: RC KLUB PREŠOV

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
12,94 EUR 12,94 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 12,94 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.