Číslo účtu: SK6483300000002901424432
Majiteľ účtu: RC KLUB PREŠOV
Názov účtu: RC KLUB PREŠOV

Stav k: 15.03.2021 Stav k: 15.04.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
187,55 EUR 187,55 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 187,55 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.