Číslo účtu: SK6483300000002901424432
Majiteľ účtu: RC KLUB PREŠOV
Názov účtu: RC KLUB PREŠOV

Stav k: 22.12.2020 Stav k: 22.01.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
148,31 EUR 187,55 EUR 39,24 EUR 0,00 EUR 39,24 EUR 187,55 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
15.01.2021 24,76 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-01-15/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2700626794/VS1570097114/SS0000000046/KS0046
0046 1570097114 0000000046 Finančné riaditeľstv
12.01.2021 14,48 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-01-12/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3000617211/VS1570096774/SS0000000046/KS0046
0046 1570096774 0000000046 Finančné riaditeľstv