Číslo účtu: SK1183300000002901400166
Majiteľ účtu: Mgr. Fabšík, Matej
Názov účtu: Fabšík, Matej

Stav k: 10.06.2020 Stav k: 10.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,51 EUR 10,51 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,51 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.