Číslo účtu: SK1183300000002901400166
Majiteľ účtu: Mgr. Fabšík, Matej
Názov účtu: Fabšík, Matej

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,51 EUR 10,51 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,51 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.