Číslo účtu: SK0683300000002901380177
Majiteľ účtu: Florbalový klub STARLETS Stará Ľubovňa
Názov účtu: Florbalový klub STARLETS Stará Ľubovňa

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
645,95 EUR 655,95 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 655,95 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.07.2019 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Renáta Stričová
/DO2019-07-29/SP Renata Stricova
Renáta Stričová