Číslo účtu: SK0883300000002901369277
Majiteľ účtu: Futbalový klub TJ Kysučan Ochodnica
Názov účtu: Futbalový klub TJ Kysučan Ochodnica

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.