Číslo účtu: SK0883300000002901354921
Majiteľ účtu: GT-engines, o.z.
Názov účtu: GT-engines, o.z.

Stav k: 25.09.2020 Stav k: 25.10.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
880,59 EUR 9 421,19 EUR 8 540,60 EUR 0,00 EUR 8 540,60 EUR 9 421,19 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
02.10.2020 8 500,00 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2020-10-02/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5000592377/VS1580118548/SS0000000046/KS0046
0046 1580118548 0000000046 Finančné riaditeľstv
29.09.2020 40,60 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2020-09-29/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4700598481/VS1580118440/SS0000000046/KS0046
0046 1580118440 0000000046 Finančné riaditeľstv