Číslo účtu: SK0883300000002901354921
Majiteľ účtu: GT-engines, o.z.
Názov účtu: GT-engines, o.z.

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
57,68 EUR 30,61 EUR 0,00 EUR -27,07 EUR -27,07 EUR 30,61 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.04.2020 -27,07 EUR Transakcia kartou
Nákup: WWW.WEBSUPPORT.SK, KARADZICOVA 12, BRATISLAVA, 82108, SVK, dne 26.4.2020, částka 27.07 EUR
1450 Nákup: WWW.WEBSUPPORT.SK, KARADZICOVA 12, BRATISLAVA, 82108, SVK, dne 26.4.2020, částka 27.07 EUR