Číslo účtu: SK6083300000002901314700
Majiteľ účtu: BODHICITTA SUNSHINE PROJECT o.z.
Názov účtu: BODHICITTA SUNSHINE PROJECT o.z.

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
31,61 EUR 116,26 EUR 462,65 EUR -378,00 EUR 84,65 EUR 116,26 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.10.2019 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Janka Zifcakova
/DO2019-10-11/SPdetičkám
Janka Zifcakova
13.10.2019 -8,00 EUR Poplatok
13.10.2019 -370,00 EUR Bezhotovostná platba
Support for a new teacher
0628 Support for a new teacher and a new class in Maitreya School, India
30.09.2019 30,00 EUR Bezhotovostný príjem DUBOVEC KAROL
pre deticky
DUBOVEC KAROL
27.09.2019 372,65 EUR Bezhotovostný príjem FRS270990NOPCKAO
S103CCFRFRPP
FRS270990NOPCKAO
27.09.2019 40,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Kurišová, Lenka
Donation 191007
Donation 191007