Číslo účtu: SK8483300000002901306508
Majiteľ účtu: JUA
Názov účtu: JUA

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 746,96 EUR 11 087,97 EUR 42 734,26 EUR -34 393,25 EUR 8 341,01 EUR 11 087,97 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
21.09.2023 -8,00 EUR Poplatok
21.09.2023 -34 385,25 EUR Bezhotovostná platba
HOPE FOR THE SICK AND POOR
HOPE FOR THE SICK AND POOR - ST. PHILIP NERI PRIMARY SCHOOL, JOSKA, KENYA
21.09.2023 42 734,26 EUR Platba prevodom v rámci banky JUA
JUA 06-08/2023
JUA 06-08/2023