Číslo účtu: SK8583300000002901207550
Majiteľ účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE
Názov účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 14 750,34 EUR -14 750,34 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
01.07.2020 -14 750,34 EUR Platba prevodom v rámci banky
prevod SPF
prevod SPF
29.06.2020 3 085,49 EUR Bezhotovostný príjem Slovenská plavecká f
/DO2020-06-26/SP
0308 20200004 2040309 Slovenská plavecká f
29.06.2020 11 664,85 EUR Bezhotovostný príjem Slovenská plavecká f
/DO2020-06-26/SP
0308 20200003 2040310 Slovenská plavecká f