Číslo účtu: SK8583300000002901207550
Majiteľ účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE
Názov účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE

Stav k: 07.11.2021 Stav k: 07.12.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 645,04 EUR 1 645,04 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 645,04 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.