Číslo účtu: SK8583300000002901207550
Majiteľ účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE
Názov účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 1 270,14 EUR -1 270,14 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.11.2019 -587,32 EUR Platba prevodom v rámci banky
Prevod SPF
Prevod SPF
28.11.2019 587,32 EUR Bezhotovostný príjem Slovenská plavecká f
/DO2019-11-28/SP
0308 20190009 21900958 Slovenská plavecká f
26.11.2019 -682,82 EUR Platba prevodom v rámci banky
Prevod SPF
Prevod SPF
26.11.2019 682,82 EUR Bezhotovostný príjem Slovenská plavecká f
/DO2019-11-25/SP
0308 20190008 21900926 Slovenská plavecká f