Číslo účtu: SK8583300000002901207550
Majiteľ účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE , o. z.
Názov účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 36 881,00 EUR -36 881,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.07.2024 -3 413,50 EUR Platba prevodom v rámci banky
DF2024113 Bazen 6/2024_prevod
DF2024113 Bazen 6/2024_prevod
12.07.2024 -3 000,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
DF2024109 Bazen 7-8/2024_prevod
DF2024109 Bazen 7-8/2024_prevod
12.07.2024 -795,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
DF2024107 Bazen ZŠ_prevod
DF2024107 Bazen ZŠ_prevod
12.07.2024 -5 974,50 EUR Platba prevodom v rámci banky
DF2024094 Bazen 5/2024_prevod
DF2024094 Bazen 5/2024_prevod
12.07.2024 -6 409,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
DF2024069 Bazen 4/2024_prevod
DF2024069 Bazen 4/2024_prevod
12.07.2024 -5 596,50 EUR Platba prevodom v rámci banky
DF2024049 Bazen 3/2024_prevod
DF2024049 Bazen 3/2024_prevod
12.07.2024 -6 451,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
DF2024032 Bazen 2/2024_prevod
DF2024032 Bazen 2/2024_prevod
12.07.2024 -5 241,50 EUR Platba prevodom v rámci banky
DF2024017 Bazen 1/2024_prevod
DF2024017 Bazen 1/2024_prevod
27.06.2024 36 881,00 EUR Bezhotovostný príjem Ministerstvo vnútra
?/DO2024-06-27/SPdotacia SCP-223-001/2024
0968 799524223 Ministerstvo vnútra