Číslo účtu: SK3183300000002901152553
Majiteľ účtu: NAŠA OBEC - DEDINA
Názov účtu: NAŠA OBEC - DEDINA

Stav k: 22.12.2020 Stav k: 22.01.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 102,74 EUR 544,23 EUR 3,00 EUR -1 561,51 EUR -1 558,51 EUR 544,23 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
11.01.2021 -1 207,51 EUR Bezhotovostná platba 0008 0362020 Úhrada faktúry - reklamné predmety
11.01.2021 -354,00 EUR Bezhotovostná platba 0008 200612
04.01.2021 3,00 EUR Bezhotovostný príjem JÁN GÁLL
/DO2021-01-01/SP
JÁN GÁLL