Číslo účtu: SK3183300000002901152553
Majiteľ účtu: NAŠA OBEC - DEDINA
Názov účtu: NAŠA OBEC - DEDINA

Stav k: 10.04.2021 Stav k: 10.05.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
964,24 EUR 967,24 EUR 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR 967,24 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
03.05.2021 3,00 EUR Bezhotovostný príjem JÁN GÁLL
/DO2021-05-01/SP
JÁN GÁLL