Číslo účtu: SK3183300000002901152553
Majiteľ účtu: NAŠA OBEC - DEDINA
Názov účtu: NAŠA OBEC - DEDINA

Stav k: 04.07.2020 Stav k: 04.08.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 243,43 EUR 1 288,82 EUR 45,39 EUR 0,00 EUR 45,39 EUR 1 288,82 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
03.08.2020 3,00 EUR Bezhotovostný príjem JÁN GÁLL
/DO2020-08-01/SP
JÁN GÁLL
24.07.2020 42,39 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2020-07-24/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4700582265/VS1570086917/SS0000000046/KS0046
0046 1570086917 0000000046 Finančné riaditeľstv