Číslo účtu: SK3183300000002901152553
Majiteľ účtu: NAŠA OBEC - DEDINA
Názov účtu: NAŠA OBEC - DEDINA

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 283,07 EUR 2 286,07 EUR 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR 2 286,07 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
04.10.2021 3,00 EUR Bezhotovostný príjem JÁN GÁLL
/DO2021-10-01/SP
JÁN GÁLL