Číslo účtu: SK3183300000002901152553
Majiteľ účtu: NAŠA OBEC - DEDINA
Názov účtu: NAŠA OBEC - DEDINA

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 275,19 EUR 1 748,19 EUR 23,00 EUR -550,00 EUR -527,00 EUR 1 748,19 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
02.10.2019 3,00 EUR Bezhotovostný príjem JÁN GÁLL
/DO2019-10-01/SP
JÁN GÁLL
27.09.2019 -550,00 EUR Bezhotovostná platba 0008 190280 Rytmus
25.09.2019 20,00 EUR Bezhotovostný príjem TATIANA FALTINOVA
/DO2019-09-24/SPPRISPEVOK
TATIANA FALTINOVA