Číslo účtu: SK3183300000002901152553
Majiteľ účtu: NAŠA OBEC - DEDINA
Názov účtu: NAŠA OBEC - DEDINA

Stav k: 26.04.2019 Stav k: 26.05.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 570,74 EUR 1 491,24 EUR 274,50 EUR -354,00 EUR -79,50 EUR 1 491,24 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
07.05.2019 271,50 EUR Bezhotovostný príjem OBEC VRBOV
/DO2019-05-06/SP Obec Vrbov
0008 0000022019 0000000000 OBEC VRBOV
02.05.2019 3,00 EUR Bezhotovostný príjem JÁN GÁLL
/DO2019-05-01/SP
JÁN GÁLL
29.04.2019 -354,00 EUR Bezhotovostná platba 0008 190232 Ultra Print s.r.o. - tlač časopisu 1/2019