Číslo účtu: SK3183300000002901152553
Majiteľ účtu: NAŠA OBEC - DEDINA
Názov účtu: NAŠA OBEC - DEDINA

Stav k: 12.11.2019 Stav k: 12.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 397,19 EUR 1 396,19 EUR 3,00 EUR -4,00 EUR -1,00 EUR 1 396,19 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
09.12.2019 -4,00 EUR Poplatok
02.12.2019 3,00 EUR Bezhotovostný príjem JÁN GÁLL
/DO2019-12-01/SP
JÁN GÁLL