Číslo účtu: SK1383300000002900957325
Majiteľ účtu: FrancAvis
Názov účtu: FrancAvis

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 671,72 EUR 1 671,72 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 671,72 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.