Číslo účtu: SK1383300000002900957325
Majiteľ účtu: FrancAvis
Názov účtu: FrancAvis

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 283,39 EUR 3 247,68 EUR 0,00 EUR -35,71 EUR -35,71 EUR 3 247,68 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
19.09.2022 -35,71 EUR Bezhotovostná platba 0308 2289043213 Poplatok Webglobe