Číslo účtu: SK4383300000002900949122
Majiteľ účtu: Erghová, Lenka
Názov účtu: Erghová, Lenka

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
16,15 EUR 16,15 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 16,15 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.