Číslo účtu: SK2183300000002900925171
Majiteľ účtu: Čaučíková, Zuzana
Názov účtu: Čaučíková, Zuzana

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
32,64 EUR 32,64 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 32,64 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.