Číslo účtu: SK5583300000002802317172
Majiteľ účtu: Henčeková, Slavomíra
Názov účtu: Henčeková, Slavomíra

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
102,39 EUR 102,39 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 102,39 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.