Číslo účtu: SK2383300000002802283507
Majiteľ účtu: Obecný FK Slovan Poproč
Názov účtu: Obecný FK Slovan Poproč

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
640,00 EUR 812,00 EUR 172,00 EUR 0,00 EUR 172,00 EUR 812,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
22.07.2024 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Ing. Slavomir Stovci
?/DO2024-07-20/SP
Ing. Slavomir Stovci
16.07.2024 162,00 EUR Bezhotovostný príjem KRAUS LADISLAV
tombola - zapas Cana
KRAUS LADISLAV