Číslo účtu: SK2083300000002802241657
Majiteľ účtu: Ing. Žatko, Ján
Názov účtu: Žatko, Ján

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
575,73 EUR 575,13 EUR 0,00 EUR -0,60 EUR -0,60 EUR 575,13 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.02.2023 -0,60 EUR Poplatok - platobná karta
poplatek za pojištění
8601 poplatek za pojištění