Číslo účtu: SK9383300000002802069041
Majiteľ účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.
Názov účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
263,00 EUR 363,00 EUR 180,00 EUR -80,00 EUR 100,00 EUR 363,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
08.09.2022 -80,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: WWW.LUDIALUDOM.SK, BORSKA 6, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 7.9.2022, částka 80.00 EUR
1048 Nákup: WWW.LUDIALUDOM.SK, BORSKA 6, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 7.9.2022, částka 80.00 EUR
08.09.2022 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Benian Miroslav, Ing
/DO2022-09-07/SPVklad zriadovatela - daruj kusok srdca
123 Benian Miroslav, Ing
07.09.2022 160,00 EUR Bezhotovostný príjem Juraj Jadroň
/DO2022-09-06/SP Vytazok z drazby LK22
Juraj Jadroň