Číslo účtu: SK9383300000002802069041
Majiteľ účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.
Názov účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
294,00 EUR 203,00 EUR 4 145,00 EUR -4 236,00 EUR -91,00 EUR 203,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.05.2022 -2 118,00 EUR Bezhotovostná platba
Dar - beneficny koncert Oravske srd
cia pomahaju
Dar - beneficny koncert Oravske srdcia pomahaju
12.05.2022 -2 118,00 EUR Bezhotovostná platba
Dar - beneficny koncert Oravske srd
cia pomahaju
Dar - beneficny koncert Oravske srdcia pomahaju
09.05.2022 3 750,00 EUR Bezhotovostný príjem Stripe Technology Eu
DONIO.SK S9F3A6
Stripe Technology Eu
09.05.2022 375,00 EUR Platba prevodom v rámci banky ComGate Payments, a.s. 262
29.04.2022 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Benian Miroslav Ing.
/DO2022-04-28/SPVklad zriadovatela - daruj kusok srdca
123 Benian Miroslav Ing.