Číslo účtu: SK9383300000002802069041
Majiteľ účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.
Názov účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
275,30 EUR 1 003,30 EUR 728,00 EUR 0,00 EUR 728,00 EUR 1 003,30 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
04.06.2023 708,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Ing. Benian, Miroslav
DOBROkilometre
DOBROkilometre
30.05.2023 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Benian Miroslav Ing.
/DO2023-05-29/SPVklad zriadovatela - daruj kusok srdca
Benian Miroslav Ing.