Číslo účtu: SK9383300000002802069041
Majiteľ účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.
Názov účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.

Stav k: 26.12.2021 Stav k: 26.01.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
866,00 EUR 216,00 EUR 78,00 EUR -728,00 EUR -650,00 EUR 216,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
30.12.2021 -728,00 EUR Bezhotovostná platba
KILOMETRE pre KUBA - 12/2021
KILOMETRE pre KUBA - 12/2021
28.12.2021 30,00 EUR Bezhotovostný príjem KECERA JAROSLAV
/DO2021-12-27/SPKilometre pre Kuba
KECERA JAROSLAV
27.12.2021 48,00 EUR Bezhotovostný príjem Benian Miroslav Ing.
/DO2021-12-23/SPKILOMETRE pre KUBA
Benian Miroslav Ing.