Číslo účtu: SK9383300000002802069041
Majiteľ účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.
Názov účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
263,30 EUR 283,30 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR 283,30 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
02.10.2023 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Benian Miroslav Ing.
/DO2023-09-29/SPVklad zriadovatela - daruj kusok srdca
Benian Miroslav Ing.