Číslo účtu: SK9383300000002802069041
Majiteľ účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.
Názov účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
105,90 EUR 125,90 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR 125,90 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
01.07.2024 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Benian Miroslav Ing.
?/DO2024-06-28/SPVklad zriadovatela - daruj kusok srdca
Benian Miroslav Ing.