Číslo účtu: SK9383300000002802069041
Majiteľ účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.
Názov účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
403,00 EUR 325,30 EUR 20,00 EUR -97,70 EUR -77,70 EUR 325,30 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
30.11.2022 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Benian Miroslav Ing.
/DO2022-11-29/SPVklad zriadovatela - daruj kusok srdca
Benian Miroslav Ing.
11.11.2022 -97,70 EUR Transakcia kartou
Nákup: WWW.ZAJO.NET/SK, 29. AUGUSTA 1646/6, GALANTA, 92401, SVK, dne 10.11.2022, částka 97.70 EUR
1048 Nákup: WWW.ZAJO.NET/SK, 29. AUGUSTA 1646/6, GALANTA, 92401, SVK, dne 10.11.2022, částka 97.70 EUR