Číslo účtu: SK9383300000002802069041
Majiteľ účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.
Názov účtu: ORAVSKÉ SRDCIA n. f.

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
243,00 EUR 263,00 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR 263,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
01.08.2022 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Benian Miroslav Ing.
/DO2022-07-29/SPVklad zriadovatela - daruj kusok srdca
123 Benian Miroslav Ing.