Číslo účtu: SK5583300000002801965450
Majiteľ účtu: Kresťanská rómska misia
Názov účtu: Kresťanská rómska misia

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
224,30 CZK 2 224,30 CZK 2 000,00 CZK 0,00 CZK 2 000,00 CZK 2 224,30 CZK

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.09.2022 2 000,00 CZK Bezhotovostný príjem 1/TOMAS HALAJCIK
IZ 43:2
1/TOMAS HALAJCIK