Číslo účtu: SK5583300000002801965450
Majiteľ účtu: Kresťanská rómska misia
Názov účtu: Kresťanská rómska misia

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 144,30 CZK 1 144,30 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 1 144,30 CZK

Nie sú dostupné žiadne pohyby.