Číslo účtu: SK5583300000002801965450
Majiteľ účtu: Kresťanská rómska misia
Názov účtu: Kresťanská rómska misia

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10 265,46 CZK 10 265,46 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 10 265,46 CZK

Nie sú dostupné žiadne pohyby.