Číslo účtu: SK5583300000002801965450
Majiteľ účtu: Kresťanská rómska misia
Názov účtu: Kresťanská rómska misia

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
224,30 CZK 224,30 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 224,30 CZK

Nie sú dostupné žiadne pohyby.