Číslo účtu: SK5583300000002801965450
Majiteľ účtu: Kresťanská rómska misia
Názov účtu: Kresťanská rómska misia

Stav k: 07.11.2021 Stav k: 07.12.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 424,30 CZK 3 424,30 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 3 424,30 CZK

Nie sú dostupné žiadne pohyby.