Číslo účtu: SK5583300000002801965450
Majiteľ účtu: Kresťanská rómska misia
Názov účtu: Kresťanská rómska misia

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 924,30 CZK 3 424,30 CZK 500,00 CZK 0,00 CZK 500,00 CZK 3 424,30 CZK

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
05.10.2021 500,00 CZK Bezhotovostný príjem 1/JAN ONDRASEK
SENT FROM REVOLUT /ROC/PET405582278
1/JAN ONDRASEK