Číslo účtu: SK5583300000002801965450
Majiteľ účtu: Kresťanská rómska misia
Názov účtu: Kresťanská rómska misia

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
269,80 CZK 5 769,80 CZK 5 500,00 CZK 0,00 CZK 5 500,00 CZK 5 769,80 CZK

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
05.09.2023 5 500,00 CZK Okamžitá prichádzajúca platba Krmelová Pavlína 0000 Krmelová Pavlína