Číslo účtu: SK5583300000002801965450
Majiteľ účtu: Kresťanská rómska misia
Názov účtu: Kresťanská rómska misia

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
269,80 CZK 269,80 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 269,80 CZK

Nie sú dostupné žiadne pohyby.